När ni behöver marksanering i Stockholm

Är det så att ni har behov av marksanering i Stockholm? När det gäller marksanering i Stockholm så kan ni anlita Jansson Entreprenad AB. Det är ju så att om det finns en mark som är förorenad på ett eller annat sätt, så är det bra att göra en sanering. Det innan det går att använda den. En mark kan vara förorenad av metaller, oljor, miljögifter med mera. En marksanering innebär alltså att man gör någon form av behandlingsåtgärd för att bli av med dessa föroreningar. Om ni anlitar Jansson Entreprenad AB för att göra er marksanering så tar de hand om detta. De tar även hand om de förorenade massorna. Vilken metod som används för att sanera marken bestäms av vad marken ska användas till sedan samt markens förutsättningar.  

Sanering av mark i Stockholm

Det finns flera metoder av marksanering i Stockholm. Man kan använda olika tekniker för att sanera marken. Det hela beror på vad ni ska ha marken till samt vad marken i sig har för förutsättningar. Det allra vanligaste sättet att hantera förorenad mark på är deponering. Det finns även biologiska metoder, fysikaliska metoder, kemiska metoder och termiska metoder. För att veta vad som krävs för er mark, så behövs den undersökas före en sanering kan göras. Utöver att sanera mark så kan detta företag även göra annat för er. Bland deras tjänster finns rivning, demontering, schaktning, fräsning och mycket mer. Det som de är specialister på är rivning och entreprenad. Om ni vill veta mer om detta företag eller göra en offertförfrågan, besök då deras hemsida.